REGULAMIN ZAJĘĆ

ZAJĘCIA

1.       Obowiązkowe jest punktualne przyjście na zajęcia.

2.      W trakcie zajęć, uczestnicy wykonują dokładnie to, o co prosi nauczyciel, zachowując ostrożność przy wykonywaniu wszystkich pozycji, jak również umiejętnie korzystając ze sprzętu do jogi.

3.      Na zajęcia należy przychodzić min. 2 godz. po posiłku. Nie należy rozpoczynać praktyki po dłuższym pobycie w pełnym słońcu, po alkoholu, saunie i masażu.

4.      Asany wykonuje się boso, w wygodnym stroju, nie krępującym ruchów.

5.      Należy utrzymywać porządek w trakcie zajęć, jak i po nich, sprzęt odkładać na miejsce, matę do ćwiczeń dezynfekować.

6.      Należy przed wejściem do sali ćwiczeń, wyłączyć telefony kom.

 

7.      Rzeczy pozostawione w szatni – na własną odpowiedzialność.