ZDROWIE

1.      Przed zajęciami należy zgłaszać  wszelkie dolegliwości, aktualny problem zdrowotny, sygnalizować miesiączkę ,osoby ciężarne nie mogą brać udziału w zajęciach.

2.      Każdy uczestnik zajęć, ćwiczy na własną odpowiedzialność, Szkoła Jogi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

3.      W przypadku pojawienia się szczególnie niepokojących dolegliwości podczas zajęć (mdłości , pogorszenie samopoczucia) należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.

 

4.      W przypadku niejasności oraz wszelkich pytań dodatkowych odnośnie praktyki, należy kontaktować się z nauczycielem w czasie wolnym, przed, lub po zajęciach.