OPŁATY

1.      Jednorazowe wejście na zajęcia  jogi   27zł/ w karnecie 20zł.

2.      Jednorazowy udział w medytacji 8zł / w karnecie 5zł.

 3.      Wykupując karnet, otrzymujesz automatyczną rezerwację miejsca.

4.      Karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy i nie przechodzi na kolejny, nieobecność na zajęciach nie jest odrabiana - wejście przepada.

5.      Karnet jest imienny i nie można go odstępować bez uprzedniego poinformowania Szkoły Jogi innej osobie.

6. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi.

7. Wstęp na zajęcia tylko po okazaniu wykupionego karnetu

W celu utrzymania rezerwacji miejsca karnet na kolejny miesiąc należy wykupić 15go bieżącego miesiąca.

 Uczestnictwo w zajęciach jest automatycznie akceptacją  powyższego regulaminu.