OPŁATY 

1.       Jednorazowe wejście na zajęcia  jogi  27zł/ w karnecie 20zł.(70min)

2.       Jednorazowe wejście na zajęcia jogi 32zł/ w karnecie 25zł. (90min)

3.       Jednorazowe wejście na zajęcia jogi dla dzieci 20zł/ w karnecie 15zł.(40min)

4.       Jednorazowe wejście na gimnastykę słowiańską 27zł/ w karnecie 20zł.(60min)

4.  Jednorazowy udział w medytacji 8zł / w karnecie 5zł. (120min)

 4.      Wykupując karnet, otrzymujesz automatyczną rezerwację miejsca.

5.      Karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy i nie przechodzi na kolejny, nieobecność na zajęciach nie jest odrabiana - wejście przepada.

6.      Karnet jest imienny i nie można go odstępować bez uprzedniego poinformowania i zgody Szkoły Jogi innej osobie.

7. Nie ma możliwości zwrotu karnetu po jego wykupieniu.

 

8.   Wstęp na zajęcia tylko po okazaniu wykupionego karnetu.

W celu utrzymania rezerwacji miejsca karnet na kolejny miesiąc należy wykupić 15go bieżącego miesiąca.

 Uczestnictwo w zajęciach jest automatycznie akceptacją  powyższego regulaminu.