REGULAMIN  SZKOŁY JOGI  przy  WYSZYŃSKIEGO

 

Zajęcia

1. Obowiązkowe jest punktualne przyjście na zajęcia.
2. W trakcie zajęć uczestnicy wykonują dokładnie to, o co prosi nauczyciel, zachowując ostrożność przy wykonywaniu wszystkich pozycji jak również umiejętnie korzystając ze sprzętu do jogi.
3. Na zajęcia należy przychodzie minimum 2 godz. po posiłku. Nie należy rozpoczynać praktyki po dłuższym pobycie w pełnym słońcu, po alkoholu, saunie i masażu.
4. Asany wykonujemy boso, w wygodnym stroju nie krępującym ruchów.
5. Należy utrzymywać porządek w trakcie zajęć, jak i po nich, sprzęt odkładać na miejsce, matę do ćwiczeń zdezynfekować.
6. Należy przed wejściem do sali ćwiczeń, wyłączyć telefon komórkowy.
7. Rzeczy pozostawione w szatni na własną odpowiedzialność.
Zdrowie
1. Przed zajęciami należy zgłaszać wszelkie dolegliwości, aktualny problem zdrowotny, sygnalizować miesiączkę, osoby ciężarne nie mogą brać udziału w zajęciach.
2. Każdy uczestnik zajęć ćwiczy na własną odpowiedzialność. Szkota Jogi nie ponosi odpowiedzialno5ci z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. W przypadku pojawienia się szczególnie niepokojących dolegliwości podczas zajęć (mdłości, pogorszenie samopoczucia) należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.
4. W przypadku niejasności oraz wszelkich pytań dodatkowych odnośnie praktyki należy kontaktować się z nauczycielem w czasie wolnym, przed lub po zajęciach.

 

Opłaty

1. JOGA – KARNET 1 wejście 25zł
2. JOGA – jednorazowy wstęp na zajęcia 32zł
3. STREFA KOBIET – karnet 60zt ( 4 zajęcia)
4. STREFA KOBIET – jednorazowy wstęp na zajęcia 20zł
5. JOGA DLA DZIECI – karnet na zajęcia 60zł (4 zajęcia)
6. JOGA DLA DZIECI – jednorazowy udział 22zł
7. KURS JOGI OD PODSTAW – 4 spotkania po 2 godz.. 180zł (całość)

Wykupując karnet otrzymujesz automatyczną rezerwację miejsca.
Karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy i nie przechodzi na kolejny, nieobecność na zajęciach może być odrabiana pod warunkiem zgłoszenia absencji i wolnego miejsca w innej dogodnej grupie.
Karnet jest imienny i nie można go odstępować bez uprzedniego poinformowania Szkoły Jogi innej osobie.
KARNET to minimum 4 wejścia.
Wstęp na zajęcia tylko po okazaniu wykupionego karnetu.